fbpx

NLP Eğitimi ve Faydaları

Kişisel gelişim ve performans geliştirme konusunda son yıllarda sıklıkla sözü edilen NLP Eğitimi ve Faydaları konusuna girmeden önce NLP’yi biraz tanımakta fayda var.

Bu yazım şu başlıkları içermektedir:
NLP nedir?
Peki Sinir Dili Programlaması Kelimeleri Ne Anlama Geliyor?
Yararları Nelerdir?
Peki Öğrenmek İçin Hangi Özelliklere İhtiyaç Vardır?
Sinir Dili Programlaması’nın (NLP) Gelişim Süreci
Peki NLP Eğitimi Nedir?


NLP nedir?

Günümüzde NLP Nedir? sorusu çok sayıda insanın aklına takılan bir sorudur. NLP aslında en basit ifade ile sinir dili programlaması olarak ifade edilmektedir. Biraz daha açmak gerekirse NLP hayatın bize getirdiği fırsat ve zorlukları göğüsleyebilmek için geçerliliği kanıtlanmış tekniklerden oluşan bütünsel bir modelleme yaklaşımı olarak ifade edilebilir.


Peki Sinir Dili Programlaması Kelimeleri Ne Anlama Geliyor?

Nöro sinir sistemi ile ilgili yönünü anlatır. Duyularımız aracılığıyla alıp işlediğimiz bilgiler nörolojik yani sinirsel fonksiyonlarımız üzerinde etkilidir. Bilgiyi daha doğru bir şekilde yani gerçek dünyaya en yakın haliyle alabilirsek, öncekinden çok daha iyi dinler ve daha iyi anlarız, bu sayede kendi duygularımıza ve diğer insanlar tarafından bize aktarılan bilgi ve duygulara daha açık durumda oluruz. Bu durum, zihnimizin karar verme süreçlerine yardımcı olacak daha iyi ve kaliteli bilgiye sahip olduğu anlamına gelmektedir. Bunların yanı sıra ve doğal bir sonucu olarak etkili iletişim yeteneğimizi de (bilinçli ve bilinçsiz olarak) daha iyi seviyelere taşıyoruz.

Peki NLP’nin dil ile olan ilişkisi nasıldır? Aslına bakıldığında dili daha iyi anladığımız ve kullandığımız sürece, mesela hız, ses tonu, ritim gibi söyleyiş tarzlarını bile anlam üzerindeki etkilerini kavrar ve böylece karar verme süreçleri de dahil olmak üzere bilinçli ve bilinçsiz iletişim kurma konusunda daha da ustalaşırız.

NLP Eğitimi ve Faydaları Nelerdir?
NLP Eğitimi ve Faydaları Nelerdir?

Programlama konusuna gelecek olursak alışkanlıkları ifade ettiğini görebiliriz. Bu alışkanlıklardan bazıları yararlı, bazıları daha az yararlı alışkanlıklar olabilir. NLP yani Sinir Dili Programlaması bize yararlı alışkanlıklarımızı nasıl daha çok geliştirip yararlı alışkanlıklarımızın sayısını arttırabileceğimizi ve bizim için daha az yararlı olan alışkanlıkları azaltmanın yollarını öğretir.

Aslında özetlemek gerekirse NLP, sinir sistemimizi daha yararlı alışkanlıklara programlamak için dili doğru ve etkin kullanmak olarak tanımlanabilir. NLP temelde her insanın kendi gerçekliğini yarattığı tezinden yola çıkıyor. Sinir Dili Programlaması’nın temel inancı hepimizin kendi gerçeklik haritalarımızı oluşturduğudur.

NLP ile ilgili daha çok içeriğe ulaşmak istiyorsanız https://www.oguzbal.com.tr/nlp/ sayfama göz atabilirsiniz.

Duygu, düşünce ve inançlarımız, sahip olduğumuz bu dünya haritası ya da modeli tarafından filtrelenerek algılanır. Daha basit bir ifadeyle, karşılaştığımız zorlukların büyük bir çoğunluğu gerçek dünyanın değil, dünya hakkında bizim sahip olduğumuz algılara dayanmaktadır. İşte bütün bu sebeplerden dolayı , verileri içeri alma ve kullanma şeklimizi geliştirebilirsek, performansımızı daha üst seviyelere çıkartabiliriz.

NLP, insanların gördüklerini, duyduklarını ve hissettiklerini fark etmesi gerektiğin savunmaktadır. Duyularımızı ve bu duyuların kendimiz ve diğer insanlar üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde anlamak, davranışlarımızı doğru bir biçimde yönlendirmek için faydalı ve verimli stratejiler geliştirmemiz konusunda bize destek olacaktır.

NLP ilk olarak kendimize ve sonrasında da başkalarına liderlik etmek ve yol göstermek konularıyla ilgilidir. Bu, kandırmak veya herhangi bir konuda zorlamakla ilgili değildir; aksine her iki taraf için neyin faydalı olduğu konusu ile ilgilidir.

NLP (Sinir Dili Programlaması) Faydaları
NLP (Sinir Dili Programlaması) Faydaları

Tüm bunları göz önünde bulundurarak, NLP’nin tanımı şu şekilde yapılabilir:

“NLP, bizim kendi karmaşık yapılarımız içerisinde aslında nasıl düşündüğümüzü, ne şekilde iletişim kurduğumuzu ve davranış biçimlerimizi araştıran teknikler bütünüdür. Belirli konularda mükemmel başarılara ulaşmış insanların bu mükemmel performanslarını modelleme ve bu başarıları yakalayabilenlerin davranış ve düşünce kalıplarını diğer insanlara aktarabilmemizi sağlar.”


Yararları Nelerdir?

  • Kişilerin amaçlarına bağlanmaları ve daha kolay motive olmalarını sağlar
  • Daha başarılı ve daha yüksek doyuma sahip hayatlarımızın olmasını sağlar.
  • Çalışma performansımızı daha üst seviyelere çıkartmak.
  • İş hayatında ve özel hayatımızda daha iyi ve verimli ilişkiler kurmak.
  • Sınırlandırıcı inançların üstesinden gelmek.
  • Yeni beceriler geliştirme konusunda ustalaşmak.

NLP bize daha başarılı bir birey olabilmemiz için bir takım başarı ilkeleri sunar. NLP’nin başarı ilkelerini öğrenmek için https://www.oguzbal.com.tr/nlpnin-basari-ilkeleri/ sayfamı ziyaret edebilirsiniz.


Peki Öğrenmek İçin Hangi Özelliklere İhtiyaç Vardır?

Sinir Dili Programlaması‘nı keşfetmek ve bundan faydalanmak için herhangi bir özel beceriye sahip olmanıza gerek yoktur. Bütün bunların yanında cesaret, disiplin ve gelişime açık olmanın NLP uzmanlığı da dahil olmak üzere pek çok konuda işinizi kolaylaştırdığı gerçeğini unutmayın.


Sinir Dili Programlaması’nın (NLP) Gelişim Süreci

NLP, 40 yıldan uzun bir süre önce Richard Bandler ve John Grinder tarafından geliştirilen ve diğer insanların kullanımına sunulan teknikler bütünüdür. O dönemlerin en yetenekli psikiyatrist ve terapistleri olan Milton Erickson, Virginia Satir ve Fritz Perls’in davranış ve tutumlarını incelediler. Bu araştırmaların yanında, herhangi bir konuda araştırma yapan akademisyenlerin büyük bir çoğunluğunun aksine, sadece teori ile yetinmeyerek ölçülebilir değişim ortaya çıkartmaya odaklandıkları için çalışmalarını son derece farklı bir yaklaşımla sürdürdüler.

NLP Eğitimi
NLP Eğitimi

Bandler ve Grinder, gerçekten yetenekli ve başarıya ulaşmış olan insanların kullandığı psikolojik stratejilerin neler olduğunu ve bunları sahada nasıl uyguladıklarını bilmek istediler . Diğer insanların da bu başarılı performansları kendilerine uyarlayabilmeleri için bu insanların kullandıkları stratejileri modelleme üzerine çalıştılar. Bu çalışmalar, NLP’nin ilk modelini oluşturdu.

Daha sonra bu modelleri diğer insanlar üzerinde test edip geliştirdiler. Farklı insanların bu teknikleri kendi faydalarına kullanabildikleri gibi, koçluk, sanat, spor ve müzik de dahil olmak üzere bir çok alana yayılmıştır.


Peki NLP Eğitimi Nedir?

NLP Eğitimi dünya genelinde dört farklı seviyede düzenlenmektedir. Bu seviyeler Practitioner, Master Practitioner, Trainer ve Master Trainer seviyeleri olarak sıralanabilir. Peki “Hangi düzeyde NLP Eğitimi almalıyım?” sorusuna verilecek en doğru cevap nedir? Bu tamamen sizin kişisel hedef ve beklentilerinize bağlı olarak değişmektedir. Kısaca, Practitioner ve Master Practitioner seviyeleri kendi kişisel gelişim serüveniniz için ve Trainer ve Master Trainer seviyeleri de NLP Uzmanı olmak için alınabilir diyebiliriz. Dünya genelinde bireysel, grup eğitimi ya da seminer şeklinde NLP eğitimi düzenlenebilmektedir. En iyi NLP Eğitimi için iletişime geçmeniz yeterli.